ตำนานเงือก ตำนานของครึ่งมนุษย์ครึ่งปลาเสียงไพเราะลวงคนไปสู่ความตาย

ตำนานเงือก มีที่มาอย่างไร 

ตำนานเงือก

ตำนานเงือก เป็นเรื่องราวที่มีกำเนิด มาจากประเทศไทย และมีการเล่ากันมานานเป็นที่กันและกัน โดยเฉพาะในพื้นที่ เชิงบูรพาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย ซึ่งมักจะเป็นเรื่องราว ที่มีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์และน่าสนใจมากมาย

ตำนานเงือก มักจะเล่าถึง ตำนานของครึ่งมนุษย์ครึ่งปลาเสียงไพเราะลวงคนไปสู่ความตาย การมีเจ้าปู่ หรือนายท่านที่เป็นเงือก อันแสนเก่งกล้า และมีพลังเวทมนตร์ ที่สามารถใช้ในการปกป้อง และปราบปรามอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านหรือชุมชน ตัวละครเงือก มักมีลักษณะเป็นเจ้าปู่คนแก่ คนดี และมีความสุขสุดของเธอเอง โดยเฉพาะในเรื่องราว ที่นำไปสู่การสืบทอดต่อๆ กันตามกาลเวลา

เรื่องราวในตำนานเงือกมักมีการต่อสู้ กับศัตรูที่มีความชั่วร้าย และต้องการที่จะทำร้าย หรือควบคุมชุมชน ตัวละครเงือกจึงใช้พลังเวทมนตร์ และความปราณีเพื่อปกป้องชุมชน และสืบสานวัฒนธรรม ซึ่งในบางครั้ง อาจมีการสื่อสารกันด้วยภาษาเวทมนตร์ หรือการใช้เครื่องมือสำหรับสู้รบ

เงือกคือสัตว์น้ำ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับมนุษย์ ซึ่งมักจะมีตำนาน หรือตำนานท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีเงือกอาศัยในแม่น้ำ ทะเล หรือที่อื่นๆ ตามวัฒนธรรมและประเพณี ของแต่ละสถานที่ใน ตำนานเงือก หรือ ตำนานท้องถิ่น มักจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเงือก ที่มีพฤติกรรมไม่เหมือนกับสัตว์น้ำปกติ

ได้แก่ การช่วยเหลือมนุษย์ ในขณะที่เสี่ยงภัย หรือการมีพฤติกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ นอกจากนี้ เงือกยังมักถือเป็นสัญลักษณ์ของน้ำ และมีความเชื่อทางวัฒนธรรม ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดูเงือก หรือการสร้างความเชื่อในเรื่องของเงือก ในท้องถิ่นหรือภูมิภาค ที่แตกต่างกันไป

ความเชื่อในเรื่องเงือก มีความหลากหลายในทุกภูมิภาคของโลก และมักเป็นส่วนหนึ่งของประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น ในแต่ละประเทศและวัฒนธรรม มีประเทศที่เชื่อกันว่ามีเงือกอยู่ ในประเทศ สก็อตแลนด์ ไอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ โดยมักจะมีการสร้างกิจกรรม ทางการท่องเที่ยวเกี่ยวกับเงือก เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ที่สนใจในท้องถิ

เรื่องราวใน ตำนานเงือก มักมีองค์ประกอบหลายอย่าง ที่สามารถพบเห็นได้บ่อย ได้แก่

 1. เงือกเป็นเจ้าปู่หรือนายท่าน: เงือกมักถือตำแหน่ง ตำนานผีไทย เป็นเจ้าปู่หรือนายท่านในชุมชนหรือหมู่บ้าน ซึ่งเป็นผู้มีฐานะสูงและมีพลังเวทมนตร์ ที่สามารถใช้ในการปกป้องชุมชน และช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่น ให้กับประชาชน
 2.  พลังเวทมนตร์: เงือกมักมีพลังเวทมนตร์ที่สามารถใช้ในการปราบปรามศัตรู และปราศจากอุปสรรคต่าง ๆ พลังเวทมนตร์ของเงือก การใช้สายตามนตร์ในการพยากรณ์อนาคต การใช้พลังแสงสีสัน ในการสานตัวเองหรือคุ้มครองตัวเอง และการใช้พลังธรรมชาติเช่น น้ำ, ไฟ, ลม หรือแม้กระทั่ งสามารถเรียกใช้พลังมนต์ ในแม่น้ำหรือป่าให้ช่วยเสมอ
 3. ความชั่วร้ายและศัตรู: เรื่องราวในตำนานเงือกมัก มีศัตรูหรือคนร้ายที่พยายามทำร้า ยหรือควบคุมชุมชน ซึ่งอาจเป็นมาราคา หรือวามปราณีชาติที่มีพลังเวทมนตร์ที่เข้มแข็ง หรือแม้กระทั่งมนุษย์ ที่มีพลังแห่งความชั่วร้าย ที่เงือกจะต้องสู้รบกับเพื่อปกป้องชุมชน

เงือกไม่มีความสวย หรือไม่สวยตามมาตรฐาน ความงามของมนุษย์ แต่มักถือเป็นสัตว์น้ำ ที่มีความเป็นเรื่องราว และมีลักษณะที่น่าสนใจในตำนาน และเคยถูกวาดหรือกล่าวถึงใน วรรณกรรม ศิลปะ และวัฒนธรรมต่าง ๆ

ตัวอย่างเช่น ในนิทานและนันทนาการ ของฝั่งตะวันตก เงือกถูกวาดให้มีรูปร่างน่ารัก มีหนวด 4 ขา และมักถือคันไม้เท้า นอกจากนี้เงือก ยังมีลักษณะพิเศษอื่น ๆ ดังเช่น มีตาและปากที่ใหญ่ หรือมีผิวสีเขียวเป็นสีหลัก

อย่างไรก็ตาม ความสวยงามของเงือก เป็นเรื่องสร้างสรรค์ขึ้นอยู่กับวิวัฒนาการ และความเชื่อของแต่ละวัฒนธรรม และอาจแตกต่างกันไป ในแต่ละประเทศและวัฒนธรรมตามท้องถิ่น ไม่ว่าจะมีความสวย หรือไม่สวย เงือกยังเป็นสัตว์น้ำ ที่มีบทบาทและความสำคัญ ในตำนานและประเพณี ของหลาย ๆ วัฒนธรรมทั่วโลก

นอกจากคำว่า เงือก แล้ว เรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์น้ำ นี้ยังมีชื่อเรียกอย่างอื่น ๆ ในภาษาและวัฒนธรรมต่างๆ ทั่วโลก ตัวอย่างเช่น

 1. คางคก Kappa – คือนามที่ใช้ในประเทศญี่ปุ่น เป็นสัตว์น้ำที่มีลักษณะ คล้ายมนุษย์และมักเป็นเรื่องราว ในนิทานและตำนานญี่ปุ่น
 2. นาค Naga – คือนามที่ใช้ในศิลปะและวรรณกรรมฮินดู และพุทธศาสนา นาคเป็นสัตว์น้ำ ที่มีรูปร่างเป็นงูและมักถือเป็นสิ่ง ที่มีอำนาจและเป็นสัญลักษณ์ ของความรู้และปัญญาใน วรรณกรรมฮินดูและพุทธศาสนา ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 3. สงสัย Selkie – คือนามที่ใช้ในตำนานสมุนไพร และนันทนาการในแหล่งกำเนิด ของหมู่เกาะแอ็กแลนด์ สงสัยเป็นสัตว์น้ำ ที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์ และสามารถเปลี่ยนร่าง เป็นมนุษย์หรือเปลี่ยนเป็นกามภีร์ได้

เงือกคนแรกของโลก มีจริงไหม

ตามตำนานและเรื่องราว เงือกคนแรกของโลก ที่เกี่ยวข้องกันในหลายแห่งทั่วโลก ไม่มีประวัติศาสตร์หรือหลักฐาน ทางประวัติศาสตร์ที่เชื่อถือได้ ที่สาธารณะยอมรับว่ามี เงือกคนแรกของโลก อยู่จริงๆ ซึ่งนำไปสู่ข้อสันนิษฐาน เกี่ยวกับความเป็นจริงของเรื่องราวนี้

เรื่องราวเกี่ยวกับ เงือกคนแรกของโลก สามารถมีลักษณะที่แตกต่างกันไป ในแต่ละวัฒนธรรมหรือพื้นที่ที่แตกต่างกันไป ในเรื่องราวและตำนานของชาวพื้นเมืองในเอเชีย จะมีตำนานเกี่ยวกับ เงือกคนแรกของโลก ที่มีความสำคัญในศาสนา

หรือเป็นตำนาน ที่เกี่ยวข้องกับประเพณี และสำเนียงท้องถิ่น ในขณะที่ในเรื่องราวและ ตำนานของชาวอินโดนีเซีย มีเรื่องราวเกี่ยวกับ ตำนานของครึ่งมนุษย์ครึ่งปลาเสียงไพเราะลวงคนไปสู่ความตาย เงือกคนแรกของโลก ที่เชื่อว่าเป็นเทพธิดาที่สามารถสร้างโลกขึ้นมา และในเรื่องราวของชาวนาโทเรีย จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับ เงือกคนแรกของโลก ที่มีความสำคัญในสังคม และวัฒนธรรมของพวกเขา

ในต่างประเทศ มีความเชื่อเรื่อง ตำนานเงือก หรือไม่

ในหลายประเทศทั่วโลก มีความเชื่อและ ตำนานเงือก หรือตัวอมนุษย์น้ำอาจมีอยู่จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในวัฒนธรรมที่มีวัฒนธรรมและประเพณี ที่เกี่ยวข้องกับน้ำ ซึ่งมี ประเทศสก็อตแลนด์ ไอร์แลนด์ ญี่ปุ่น และประเทศอื่นๆ

อาทิเช่น ในสก็อตแลนด์ เรื่องราวของน้ำมดแห่งลอคเนส คือตัวอย่างหนึ่งของเงือก ในวัฒนธรรมที่มีความเชื่อกัน อย่างแพร่หลาย สัตว์ประหลาดล็อกเนสส์ เป็นสัตว์ประหลาด ที่มีรูปร่างคล้ายสิงโต และอาจมีความยาวกว่า 10 เมตร มีตำนานเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดล็อกเนสส์ แห่งลอคเนสมากมาย ซึ่งมีผู้คนที่เชื่อว่าเจ้ามนุษย์น้ำตัวนี้ มีอยู่จริงอยู่ที่ลอคเนสในภาคเหนือของสก็อตแลนด์

ในประเทศไอร์แลนด์ ก็มีเรื่องราวของ Loch Morar Monster ที่เป็นตัวอย่างของเงือก ในภูมิภาคเหนือของประเทศ สัตว์ประหลาดล็อกเนสส์เป็นสัตว์ประหลาด ที่มีรายงานถึงตัวเป็นครั้งคราว โดยมักจะมีรูปร่างคล้ายงูขนาดใหญ่ ที่มีความยาวสูงสุดถึง 12 เมตร

ตำนานของครึ่งมนุษย์ครึ่งปลาเสียงไพเราะลวงคนไปสู่ความตาย

เงือกเป็นสัตว์น้ำ ที่มีบทบาทและความสำคัญใน ตำนานเงือก และประเพณีของหลาย ๆ วัฒนธรรมทั่วโลก การลวงคนไปสู่ความตายของเงือก เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องทางกฎหมาย และเป็นการกระทำที่ไม่ถือเป็นจริงจริง ต่อไปนี้คือตัวอย่าง ของการเล่าเรื่องเกี่ยวกับเงือก ที่มีลักษณะของการลวงคน ไปสู่ความตาย แต่ขอให้ชัดเจนว่า เป็นเรื่องเพียงแค่ตำนาน และไม่ควรถือเป็นความจริง

 1. ในบาสก์เขตแคโรไลนา ในแอฟริกาตะวันตก มีตำนานท้องถิ่นที่เรียกว่า เงือกพิศวง ที่เป็น ตำนานของครึ่งมนุษย์ครึ่งปลาเสียงไพเราะลวงคนไปสู่ความตาย เรื่องราวเกี่ยวกับเงือกในแม่น้ำนั้น ที่สร้างหลอดสายฟ้าเพื่อดึงคนเดินเข้าไปในน้ำ และเปิดที่สายฟ้า มากพอที่จะกลายเป็นความตาย
 2. ในเรื่องราวเกี่ยวกับเงือก ในวัฒนธรรมพื้นเมืองของออสเตรเลีย มีเรื่องราวเกี่ยวกับเงือก ที่เข้าไปในบ้านของคนในตอนกลางคืน และนำเสียงน่าเชื่อถือ ที่คล้ายคลึงกับเสียงของเด็ก เสียงเดียวสู่ที่หลอน นำไปสู่การตายของคนที่พวกเงือก เลี้ยงในบ้านนั้น

เงือกในภาพยนตร์เป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมและถูกนำเสนอในหลายเรื่องราว ตัวอย่างบางเรื่องภาพยนตร์ที่มีเงือกเป็นตัวละครหรือส่วนหนึ่งของเรื่องราวได้แก่:

 1. “The Little Mermaid” (1989) – เป็นภาพยนตร์แอนิเมชัน จากค่ายดิสนีย์ที่มีเงือกเป็นตัวละครหลัก มีเรื่องราวของเงือกสาวชื่อ อาเรียล ที่อยากจะกลายเป็นมนุษย์และตามความฝันของเธอ ในการค้นหาความรักแท้
 2. “Splash” (1984) – เป็นภาพยนตร์คอมเมดี้แนวโรแมนติก ที่เล่าเรื่องราวของเงือกสาวชื่อ มาดิสัน ที่มาจากมหาสมุทรและเกิดใหม่ในโลกมนุษย์ และการผจญภัยของเธอในโลกที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน
 3. “Aquamarine” (2006) – เป็นภาพยนตร์เพื่อวัยรุ่นที่มีเงือกสาวชื่อ เอควาเมรีน ที่มากลายเป็นมนุษย์ในแหล่งที่น้ำใจของเธอ และการผจญภัย ในการค้นหาความรักแท้
 4. “Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides” (2011) – เป็นเรื่องราวผจญภัยแนวแฟนตาซี ที่มีเงือกเป็นตัวละครหลักชื่อสาว นาวา ที่กลายเป็นมนุษย์และเป็นทรรศนะ ของการตามหาแหวนเสมอ ที่สำคัญ

นอกจากนี้แล้วยังมี มังงะ ภาพยนตร์และซีรีส์ ตำนานของครึ่งมนุษย์ครึ่งปลาเสียงไพเราะลวงคนไปสู่ความตาย ที่สร้างหนังเกี่ยวกับ เงือกอีกมากมาย