เทศกาลในยุโรป 5 เทศกาลห้ามพลาดในยุโรป ในการไปเยือนยุโรป

เทศกาลในยุโรป

เทศกาลในยุโรป รู้จักวัฒนธรรม ของคนในทวีปยุโรป

เทศกาลในยุโรป ยุโรป เป็นทวีปที่ตั้งอยู่ในซีกโลกเหนือ และส่วนมากอยู่ในซีกโลกตะวันออก ทางทิศเหนือ ติดกับมหาสมุทรอาร์กติก ทางทิศใต้ ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทางทิศตะวันออกติดกับทวีปเอเชีย ทางทิศตะวันตกติด กับมหาสมุทรแอตแลนติก เป็นอนุทวีปทางด้านตะวันตก ของทวีปยูเรเชีย ตั้งแต่ประมาณ 1850 การแบ่งยุโรปกับเอเชีย มักยึดตามสันปันน้ำของเทือกเขายูรัล และ เทือกเขาคอเคซัส แม่น้ำยูรัล ทะเลแคสเปียน ทะเลดำ และ ช่องแคบตุรกี

แม้คำว่า ทวีป จะหมายถึงภูมิศาสตร์กายภาพ ของผืนดินขนาดใหญ่ ที่ไม่มีการแบ่งอย่างแน่นอนและชัดเจน จึงมีการโยกย้ายติดต่อกัน ในช่วงสมัยคลาสสิก ทำให้บริเวณชายแดนยุโรป กับเอเชียของยูเรเชียนั้น แสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม ภาษา ความแตกต่างทางชาติพันธุ์ของตะวันออก กับตะวันตกและแบ่งจากกันอย่างเด่นชัด กว่าการขีดเส้นแบ่งเขตแดน เส้นแบ่งเขตแดนของทวีป ไม่ได้แบ่งตามเส้นแบ่งเขต แดนทางการเมืองทำให้ ตุรกี รัสเซีย และ คาซัคสถาน เป็นประเทศข้ามทวีป

 

ลักษณะทั่วไปทางสังคมและวัฒนธรรมของทวีปยุโรป

สังคมในทวีปยุโรปส่วนใหญ่เป็นสังคมของผู้ที่ได้รับการศึกษา คือ มีผู้รู้หนังสือถึงร้อยละ 99 และจากการที่ประเทศมีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้าน ทำให้ผู้คนมีมาตรฐานการดำรงชีวิตสูง อัตราการเพิ่มของประชากรต่ำ เนื่องจากนโยบายการวางแผนครอบครัว รวมทั้งทัศนคติของประชากรที่ไม่นิยมการมีบุตรมาก

กล่าวโดยสรุป สภาพสังคมยุโรปโดยทั่วไป มีลักษณะสำคัญๆ ดังนี้

เป็นสังคมที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาการต่างๆ โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างสูง มีการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างแพร่หลา

เป็นสังคมที่มีความเจริญทางด้านวัตถุมาก แต่ผู้คนก็ให้ความสำคัญกับการ ดูบอลดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น

เป็นสังคมเมืองมากกว่าสังคมชนบท โดยเฉพาะในภูมิภาคยุโรปตะวันตก

เป็นสังคมที่ชอบความเป็นอิสระและเสรี นิยมความเป็นประชาธิปไตย แต่ก็เคร่งครัดในระเบียบวินัย มีความขยันขันแข็งในการทำงาน

เป็นสังคมที่ประกอบด้วยครอบครัวขนาดเล็ก มีสมาชิกในครอบครัวน้อย        

สำหรับลักษณะวัฒนธรรมของทวีปยุโรป แตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อม และเชื้อชาติของประชากรในแต่ละประเทศ เช่น การแต่งกาย อาหาร ขนบธรรมเนียมในการดำเนินชีวิต คติความเชื่อ ภาษาที่ใช้ เป็นต้น แต่ก็มีลักษณะร่วมบางประการ ที่คล้ายคลึงกัน คือ มีลักษณะวัฒนธรรมแบบคริสต์และแบบประชาธิปไตย

กล่าวคือ ชาวยุโรปส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ มีความเชื่อในพระเจ้า นับถือพระเยซู มีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาคล้ายๆ กัน ซึ่งความเชื่อทางศาสนามิได้เป็นรากฐานที่สำคัญอย่างหนึ่งของสังคมยุโรป และเป็นบ่อเกิดของวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ ของยุโรป

5 เทศกาลในยุโรป เทศกาลห้ามพลาดในยุโรป

เทศกาลที่ไม่ควรพลาดหากได้ไปท่องเที่ยวยุโรป

เทศกาลห้ามพลาดในยุโรป เทศกาลMidsummerประเทศสวีเดน

เทศกาลในยุโรป เทศกาลที่ไม่ควรพลาดหากได้ไปท่องเที่ยวยุโรป เทศกาลเพื่อเฉลิมฉลองวันครีษมายัน หรือวันที่มีช่วงกลางวันยาวนานที่สุดในรอบปี ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเข้าสู่ฤดูร้อน ซึ่งถือเป็นวันที่สำคัญมากที่สุดของสวีเดน ใันงานเทศกาล Midsummer นี้จะมีจะมีการร้องเพลงต่างๆ แต่เพลงที่ขาดไม่ได้ในงานนี้เลยคือ เพลง Sma Grodorna หรือแปลว่าเจ้ากบน้อย ซึ่งในขณะที่ร้องเพลงนี้ผู้มาร่วมงานจะทำท่าเต้นที่เหมือนกบและกระโดดไปรอบๆ เสากลางงานเทศกาลที่เป็นลัญลักษณ์ของ เทศกาลMaypole

และสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลย ในงาน เทศกาลที่ไม่ควรพลาดหากได้ไปท่องเที่ยวยุโรป ก็คือ อาหาร โดยในงานจะมีเสิร์ฟอาหาร 3 อย่างเป็นหลักคือ มันฝรั่งสดๆ ปลาแฮริ่งดอง และสตรอว์เบอร์รีตลอดงานเทศกาล นอกจากอาหารแล้ว ก็จะมีการเสิร์ฟเบียร์เย็นๆ หรือสุรา อควาวิตที่ผลิตในแถบสแกนดิเนเวีย ซึ่งตามวัฒนธรรมของสวีเดนแล้ว หากมีการดื่มสุราก็จะมีการร้องเพลงดื่มสุราที่เรียกว่า Snapvisor ด้วย

เทศกาลห้ามพลาดในยุโรป เทศกาลLa Tomatinaประเทศสเปน 

La Tamotina เทศกาลที่ไม่ควรพลาดหากได้ไปท่องเที่ยวยุโรป เป็น เทศกาลในยุโรป แห่งการ ปามะเขือเทศ ที่จะย้อมเมืองให้เป็นสีแดง เริ่มจัดในช่วงเช้าโดยการใช้แฮมเสียบลงในแท่งไม้ใจกลางจัตุรัสเมือง ให้ผู้มาร่วมงานแข่งขันกันขึ้นไปหยิบแฮมชิ้นนั้นเพื่อเป็นสัญญานเริ่มต้นสงครามมะเขือเทศ หลังจากสัญญานการเริ่มงานเกิดขึ้นแล้ว จะมีรถบรรทุกมะเขือเทศที่ใกล้หมดอายุขัย เพื่อให้แน่ใจว่าผลมะเขือเทศจะนิ่ม และไม่เป็นอันตรายต่อผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งจะใช้มะเขือเทศทั้งหมดเกือบ 180 ตัน ในระยะเวลาของเทศกาลที่จัดขึ้นเพียง 2 ชั่วโมงเท่านั้น

งานเทศกาล La Tamatina จะมีการเก็บค่าเข้าร่วมคนละ 10 euro หรือประมาณ 360บาท และจำกัดจำนวนของผู้ ที่สามารถเข้าร่วมงานได้เพียง 30,000 คน ซึ่งหากเพื่อนๆ ต้องการไปเข้าร่วม Allianz Travel แนะนำให้ใส่แว่นตาสำหรับ y2k2000คืออะไร ว่ายน้ำเพื่อปกป้องดวงตา และใส่รองเท้าคู่เก่าเพราะรองเท้าของเราจะพังอย่างแน่นอน

เทศกาลห้ามพลาดในยุโรป เทศกาลUp Helly Aaประเทศสกอตแลนด์

เทศกาลที่ไม่ควรพลาดหากได้ไปท่องเที่ยวยุโรป เทศกาลในยุโรป ที่จัดขึ้นเพื่อ รำลึกถึงชาวไวกิ้ง ที่เป็นชนเผ่านักรบและนักเดินเรือ ผู้คนจะแต่งตัวกันในชุดนักรบไวกิ้ง แบบเต็มยศน่าเกรงขาม ซึ่งสีและธีมของชุดไวกิ้ง ก็จะเปลี่ยนไปทุกๆ ปีอีกด้วย และในระหว่างวัน ก็จะมีการเดินขบวนพาเหรดไวกิ้ง ซึ่งเปิดโอกาสให้แก่นักท่องเที่ยว ร่วมแต่งกายเป็นไวกิ้ง และเดินขบวนร่วมไปด้วยได้

นอกจากขบวนพาเหรดไวกิ้งแล้ว ยังมีการจัดนิทรรศการ Up Helly Aa ให้เข้าชม โดยเนื้อหาของนิทรรศการจะประกอบด้วย ประวัติของชาวไวกิ้ง อุปกรณ์ของชาวไวกิ้งต่างๆ ชุดไวกิ้งที่ใช้ในงานเทศกาล Up Helly Aa ที่ผ่านมา และภาพถ่ายบรรยกาศของงาน Up Helly Aa ในปีต่างๆ

พอถึงช่วงเย็นที่พระอาทิตย์ตกดิน ซึ่งชาวเมืองที่แต่งตัวด้วยชุด นักรบไวกิ้ง ก็จะตั้งขบวนอีกครั้ง โดยรอบนี้จะมีการจุดคบเพลิง และลากเรือไวกิ้งที่จัดทำขึ้นเพื่อเทศกาลนี้โดยเฉพาะไปทั่วเมือง หลังจากที่ลากเรือไวกิ้งไปทั่วเมืองแล้วขบวนไวกิ้งก็จะนำเรือมาไว้ที่ลานกว้างของเมือง เพื่อร้องเพลง และเต้นรอบเรือไวกิ้ง

จากนั้นก็จะทำการจุดไฟเผาเรือโดยคบเพลิงของผู้ร่วมงาน หลังจากเผาเรือแล้วก็จะมีการเฉลิมฉลองตลอดทั้งคืนทั้ง การกิน การดื่ม การเต้นรำไปกับเสียงดนตรี ถือเป็นเทศกาลไฟที่สร้างความสุข และความสนุกสนานให้ผู้มาร่วมได้อย่างมากมาย

เทศกาลห้ามพลาดในยุโรป เทศกาลOktoberfestประเทศเยอรมัน

เทศกาลในยุโรป Oktoberfest คือ เทศกาลเบียร์ที่โด่งดังที่สุดในโลก จัดที่เมืองมิวนิก ภายในงานเราจะได้เห็นภาพแห่งความสนุกสนาน ของเต็นท์ขนาดใหญ่ที่มีนักร้อง และวงดนตรีมาเล่น พร้อมกับผู้ที่มาร่วมงานที่แต่งกายในชุดพื้นเมือง ที่เรียกว่า Lederhosen สำหรับผู้ชาย และ Dirndl สำหรับผู้หญิง มีอาหาร และเครื่องดื่มที่มากมายหลากหลายภายในงาน

เต๊นท์และร้านค้าภายในงาน จะแบ่งเป็น 4 ประเภทหลักๆ ได้แก่ เต็นท์เบียร์ ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก และซุ้มเครื่องเล่น โดนร้านอาหารที่อยู่นอกเต๊นท์เบียร์จะขายอาหารจำพวกไส้กรอก และแซนวิชเพื่อให้รองท้องก่อนเข้าไปจัดเต็ม กับอาหารในเต๊นท์เบียร์ ส่วนเครื่องเล่นก็จะมีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นซุ้มยิงปืน โยนบอล ม้าหมุน ชิงช้าสวรรค์ ราวกับยกสวนสนุกมาไว้ในงานเลยทีเดียว

ส่วนพระเอก เทศกาลที่ไม่ควรพลาดหากได้ไปท่องเที่ยวยุโรป ของงานนี้ ที่จะพลาดไปไม่ได้เลย คือ เต๊นท์เบียร์ขนาดใหญ่ ซึ่งจะมีมากกว่า 14 เต็นท์ แต่ละเต๊นท์ก็จะมีการตกแต่ง และกิจกรรมที่แตกต่างกันไป

เทศกาลห้ามพลาดในยุโรป เทศกาลVenice Carnivalประเทศอิตาลี

เวนิสเมืองแห่งสายน้ำ เทศกาลในยุโรป เทศกาลที่ไม่ควรพลาดหากได้ไปท่องเที่ยวยุโรป และความโรแมนติก มีเทศกาลประจำเมืองคือ Venice Carnival ที่มีจุดกำเนิดมาจากในสมัยก่อนที่ชาวเมืองเวนิสจะสวมใส่หน้ากากในการดำรงชีวิต เป็นการซ่อนหน้าตา และชนชั้นวรรณะไว้ใต้หน้ากาก แต่การใส่หน้ากากก็ถูกห้ามขึ้นในปี ค.ศ. 1797 จากการที่เมืองถูกยึดครองโดยกองทัพนโปเลียน แต่ประเพณีการสวมหน้ากากก็ถูกฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ในปี ค.ศ. 1978 โดยกลุ่มอดีตนักศึกษาของ Academy of Fine Art

ปัจจุบันผู้เข้าร่วมงาน เทศกาลที่ไม่ควรพลาดหากได้ไปท่องเที่ยวยุโรป VeniceCarnival จะสวมใส่หน้ากากที่มีการตกแต่ง เพื่อความสวยงาม มีหน้ากากหลากหลายดีไซน์ สี และลวดลายที่ไม้ซ้ำกัน จะใส่คู่กับชุดคอสตูม ที่มีความอลังการอย่างมากทั้งผู้ชาย และผู้หญิง อีเวนท์และการแสดงในงาน จะมีจัดขึ้นทุกวันไม่ซ้ำกัน เช่น การประกวดหน้ากากและเครื่องแต่งกาย การประกวดขบวนพาเหรด การแสดงคอรเสิร์ต การแสดงแกลอรี่รูปภาพและประวัติความเป็นมาของ เทศกาลVeniceCarnival เป็นต้น