เทพไหนใหญ่สุด

เทพไหนใหญ่สุด

พระตรีมูรติ ร่างรวมของมหาเทพสูงสุดทั้งสามแห่งอารยธรรมอินเดีย
ร่างรวมของมหาเทพทั้งสามได้แก่
พระพรหม เทพผู้สร้าง
พระศิวะเทพเจ้าแห่งการทำลายล้าง
และพระวิษณุเทพเจ้าแห่งการปกปักรักษา