สงครามโลกครั้งที่ 2 ผลต่อเนื่องจากการสนธิสัญญาแวร์ซายส์

สงครามโลกครั้งที่ 2

สงครามโลกครั้งที่ 2 สนธิสัญญาแวร์ซายส์ เป็นสาเหตุหลักของสงครามครั้งนี้อย่างไร

สงครามโลกครั้งที่ 2 เริ่มเมื่อไหร่ จบเมื่อไหร่ ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่เลย สืบเนื่องมาจาก สงครามโลกครั้งที่1 จาก สนธิสัญญาแวร์ซายส์ ที่บังคับให้ ประเทศผู้แพ้สงคราม ประเทศเยอรมัน ต้องเซ็นและปฎิบัติตาม ไม่ว่าจะเป็น

การลดจำนวนทหารเยอรมัน ให้เหลือแค่ 100,000 นาย

ผู้แพ้สงครามจากสงครามโลกครั้งที่ 1 ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย

ไรน์แลนด์เป็นเขตปลอดทหาร

ห้ามผลิตอาวุธในเยอรมนี

ห้ามเยอรมันนำเข้าและส่งออกอาวุธ

คืนอำนาจอธิปไตยของอัลซาซ-ลอร์เรนแก่ฝรั่งเศส

แจ้งข้อหาจักรพรรดิแห่งเยอรมนีก่ออาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติ

กฎเหล่าได้ตั้งขึ้นมาเพื่อเป็น การลดให้ผู้ที่เริ่มก่อสงคราม จะต้องรับผิดชอบ และเพื่อเอื้อผลประโยชน์ต่อประเทศที่ชนะสงคราม ส่งผลให้ เยอรมัน ไม่พอใจอย่างมาก ถึงจะผิดก็จริง แต่ไม่ควรกดดันกันมากเกินไป

อีกทั้ง สนธิสัญญาฉบับนี้ ก็ได้ส่งผลให้กับ ประเทศอิตาลี ด้วยการได้พื้นที่กลับมา ในจำนวนที่ไม่น่าพอใจ ทางฝั่งสหรัฐอเมริกา ก็ไม่พอใจในตัวสัญญานี้เช่นเดียวกัน โดยอ้างว่า สนธิสัญญานี้ไม่ยุติธรรม

แต่จะมีแค่สองประเทศเท่านั้น ที่พึงพอใจกับสนธิสัญญา ฉบับนี้ นั่นก็คือ อังกฤษและฝรั่งเศส เนื่องจากว่าสัญญาฉบับนี้ ทำให้เกิดองค์การขึ้นมาชื่อว่า League of Nations หรือ องค์การสันนิบาตชาติ คล้ายกับ UN แค่มีความต่างกันเล็กน้อย เพื่อให้เป็นองค์การนานาชาติ ที่จะทำหน้าที่ช่วยรักษาสันติภาพของโลก แต่นั่นก็ไม่ประสบความสำเร็จ ด้วยจุดอ่อนที่ว่า

1.สหรัฐอเมริกาไม่เป็นสมาชิก เพราะรัฐสภาไม่อนุมัติ โดยไม่ยินยอมให้สัตยาบันใดๆ เยอรมนี ญี่ปุ่น และอิตาลี เข้าร่วมเป็นสมาชิกได้ไม่นานก็ลาออก

2.ชาติมหาอำนาจฝ่าฝืนไม่ยอมปฏิบัติตามมติของ ดูหนังออนไลน์ องค์การสันนิบาตชาติ โดยปฏิบัติการทางทหารรุกรานประเทศอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลประโยชน์ตามที่ต้องการ

3.อังกฤษและฝรั่งเศส ประเทศที่ยึดการปกครองระบอบประชาธิปไตย ได้อ่อนแอลง หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 1 เนื่องจาก ประสบกับความเสียหายในช่วงสงครามมาก ดังนั้นเมื่อมีประเทศที่เข้มแข็งทางทหารเกิดขึ้นและรุกรานประเทศ หรือ ดินแดนที่อ่อนแอกว่า อังกฤษกับฝรั่งเศสจึงไม่พร้อม ที่จะเป็นผู้ปกป้องได้ จึงใช้นโยบายรอมชอม ผลก็คือประเทศที่มีกำลังทหารที่เข้มแข็ง และมีนโยบายรุกรานจะทำอะไร ได้ตามความพอใจของตน

4.ทำให้เกิดการรวมกลุ่มพันธมิตร ของมหาอำนาจ แบ่งเป็นสองฝ่าย

เพื่อให้ความร่วมมือช่วยเหลือกัน ทางทหารเมื่อถูกอีกฝ่ายหนึ่งคุกคาม มหาอำนาจ 2 กลุ่มมีดังนี้

1. ฝ่ายอักษะ(Axis) เป็นกลุ่มประเทศนิยมเผด็จการทหาร ได้แก่ เยอรมนี อิตาลี และญี่ปุ่น ดำเนินนโยบายรุกรานขยายอำนาจ และผนวกดินแดน เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสร้างความยิ่งใหญ่ให้ชาติตน

2. ฝ่ายพันธมิตร(Allies) เป็นกลุ่มประเทศเสรีประชาธิปไตย ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส สหภาพโซเวียต และ สหรัฐอเมริกา ดำเนินนโยบายประนีประนอม และรักษาสันติภาพ การเกิดสงคราม

อีกทั้ง ยังทำให้เกิด คู่สงคราม อีกหลายจุดทั่วโลก ยกตัวอย่าง  

อิตาลิ กับ เอธิโอเปีย

ญี่ปุ่น กับ จีน

เยอรมนี กับ โปแลนด์

อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ บุคคลสำคัญที่ทำให้เกิด สงครามโลกครั้งที่ 2

อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ได้รับเลือกเป็นผู้นำของเยอรมนี ในเดือนมกราคม ค.ศ. 1933 หลังจากนั้นเขาก็ปกครองเยอรมนีด้วย ระบอบเผด็จการ และถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกสันนิบาตชาติ

เสริมสร้างกำลังทหารและอาวุธ และส่งกองทัพเข้ายึดไรน์แลนด์ ที่เป็นเขตปลอดทหาร ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1938 ฮิตเลอร์ส่งทหารเข้ายึดครองออสเตรีย ซึ่งอังกฤษและฝรั่งเศสคัดค้านการยึดครองครั้งนี้ แต่ก็ไม่ได้พยายามขัดขวางด้วยกำลัง

ในปีต่อมาฮิตเลอร์ส่งทหารเข้ายึดครอง เชคโกสโลวเกีย ซึ่งเป็นประเทศเอกราชหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 อังกฤษและฝรั่งเศสก็ไม่ได้ขัดขวาง อีกเช่นเคย ต่อมาฮิตเลอร์ส่งทหารโจมตีโปแลนด์ ซึ่งเป็นดินแดนที่ทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสมีสัญญาป้องกันร่วมกัน

ทำให้ประเทศอังกฤษและฝรั่งเศส จึงได้ประกาศสงครามกับเยอรมนีในวันที่ 3 กันยายน ค.ศ. 1939

ช่วงแรกของสงคราม เยอรมนีและพันธมิตร ซึ่งได้เตรียมตัวทำสงคราม แทงบอลโลก มาก่อนแล้ว จึงเป็นฝ่ายบุกเข้ายึดครองดินแดนต่างๆ ในยุโรปได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งฝรั่งเศส ใน ค.ศ. 1940 เยอรมนีพยายามโจมตีอังกฤษทางอากาศ ทำให้อังกฤษได้รับความเสียหายอย่างมาก

แต่ระหว่างนี้เองอังกฤษก็สามารถสร้างเครื่องเรดาร์ ซึ่งสามารถตรวจจับเครื่องบินของฝ่ายเยอรมันได้ ทำให้สามารถยิงเครื่องบินของเยอรมัน ที่ส่งเข้ามาทิ้งระเบิดอังกฤษได้เป็นจำนวนมาก

ทำให้แผนการบุกยึดอังกฤษของฮิตเลอร์ ไม่ประสบความสำเร็จ ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1941 ฮิตเลอร์ส่งกำลังทหารบุก สหภาพโซเวียต นับเป็นความผิดพลาดทางด้านการทูตและการทหารอย่างแรง จึงทำให้สหภาพโซเวียต ต้องประกาศสงครามกับเยอรมนี

ทางด้านเอเชีย ญี่ปุ่น ได้บุกเข้ายึดครองดินแดนต่างๆ ที่เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษและฝรั่งเศส นอกจากนั้น ก็ยังบุกยึด แมนจูเรีย ของจีนใน ค.ศ. 1932

ต่อมาในวันที่ 7 ธันวาคม ค.ศ. 1941 ญี่ปุ่นก็โจมตีฐานทัพเรือของสหรัฐอเมริกา ที่อ่าวเพิร์ลในหมู่เกาะฮาวาย ซึ่งเป็นความผิดพลาด ทั้งทางทหารและการทูตอย่างแรง

เนื่องจากการโจมตีฐานทัพเรือสหรัฐอเมริกา โดยญี่ปุ่นนี้ ทำให้สหรัฐอเมริกาประกาศสงครามต่อฝ่ายอักษะด้วย การที่สหภาพโซเวียต และสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมสงครามเป็นพันธมิตรกับฝ่ายอังกฤษและฝรั่งเศส เป็นการเปลี่ยนความเกือบจะเป็นฝ่ายชนะของฝ่ายอักษะ ให้กลับกลายเป็นความพ่ายแพ้

เนื่องจากเยอรมนี ต้องเผชิญกับการต่อต้านอย่างเหนียวแน่น ของสหภาพโซเวียต สภาพอากาศอันหนาวเย็นรุนแรง และดินแดนอันกว้างใหญ่ ของสหภาพโซเวียต ทำให้ทหารเยอรมันต้องประสบกับความสูญเสียอย่างมากมาย

การที่สหรัฐอเมริกา เข้าร่วมสงครามเป็นการเสริมสร้างกำลัง ทั้งด้านจำนวนทหาร อาวุธยุทโธปกรณ์ และเสบียงให้แก่ฝ่ายพันธมิตรที่อ่อนล้า และกำลังจะพ่ายแพ้ให้กลับเข้มแข็งในเร็ววัน เยอรมนีจึงถูกตีโต้กลับในยุโรป และต้องยอมแพ้ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1945

ส่วนทางภูมิภาคเอเชีย ญี่ปุ่นยังคงดำเนินสงครามต่อไป กับการที่ต้องเผชิญกับการต่อต้านของชาวพื้นเมือง และกำลังของอังกฤษและฝรั่งเศส แต่ได้กลับมาฟื้นขึ้นอีกครั้ง จากการได้รับความช่วยเหลือของสหรัฐอเมริกา

สหรัฐได้ทิ้ง ระเบิดปรมาณู 2 ลูกลงยัง เมืองฮิโรชิมา และ นางาซากิมา ในวันที่ 6 และวันที่ 9 สิงหาคม ญี่ปุ่นจำเป็นต้องยอมพ่ายแพ้ในวันที่ 14 สิงหาคม ค.ศ. 1945

ผลที่ได้รับจากเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่2 ส่งผลอย่างไรบ้าง

ส่งผลเป็นบริเวณกว้างกว่า สงครามโลกครั้งที่ 1 และมีประเทศเข้าร่วมมากกว่า รวมทั้งเทคโนโลยีทางด้านการทหาร ก็ก้าวหน้าขึ้นด้วย ทำให้เกิดการทำลายล้างมากกว่า ดังนี้

1. มีผู้คนเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก โดยมีทหารเสียชีวิตไปประมาณ 15 ล้านคน ส่วนพลเรือนเสียชีวิตไปประมาณ 35 ล้านคน มีผู้บาดเจ็บและพิการอีกมาก นอกจากนั้นยังเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินบ้านเมืองในยุโรป อย่างมากมาย

2. เกิดการเปลี่ยนแปลงอำนาจของประเทศ ที่มีบทบาทในการเมืองระหว่างประเทศ จากเดิมที่ยุโรปเป็นศูนย์กลาง โดยเฉพาะอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี และอิตาลี ซึ่งล้วนเป็นประเทศที่มีอาณานิคมอยู่ในทวีปเอเชีย และแอฟริกามากมาย ไปเป็นสหรัฐอเมริกา

และอดีต สหภาพโซเวียต ซึ่งกลายมาเป็นมหาอำนาจใหม่ เนื่องจากได้รับความบอบช้ำจากสงครามโลกทั้งสองครั้งน้อยกว่า ในขณะที่มหาอำนาจเดิม ได้รับผลกระทบในทางลบจากสงครามโลกทั้งสองครั้ง อย่างมาก

3. การเข้ามามีบทบาทในสงครามโลกครั้งที่ 2 และการยึดครองดินแดนในยุโรปตะวันออก ที่ถูกเยอรมนียึดครอง ในระหว่างสงคราม ทำให้สหภาพโซเวียตมีอิทธิพลในดินแดนเหล่านั้น และได้ทำการเผยแพร่ ลัทธิคอมมิวนิสต์ เข้าครอบงำ

4. ความสูญเสียทรัพย์สิน และชีวิตมนุษย์อย่างมากมาย ในสงครามครั้งนี้ ทำให้นานาชาติ พยายามหาวิธีการที่จะป้องกัน ไม่ให้เกิดสงครามขึ้นอีกครั้ง ด้วยการก่อตั้ง องค์การสหประชาชาติ โดยแก้ไขจุดอ่อนที่เคยเกิดขึ้นกับ

5. ประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตก ต่างได้รับเอกราช สืบเนื่องมาจากสนธิสัญญา ที่ฝ่ายชนะสงครามวางเงื่อนไข ให้ประเทศผู้แพ้สงครามให้ปฏิบัติตาม โดยการปลดปล่อยอาณานิคมของประเทศผู้แพ้สงครามให้เป็นเอกราช

และจากการต่อสู้เรียกร้อง เอกราชของอาณานิคม ในกรณีที่หลายๆ ประเทศยังไม่ได้รับเอกราช สหรัฐอเมริกาจึงแทรกแซง เช่น ช่วยเหลือสนับสนุนกบฏ เพื่อให้ล้มรัฐบาลที่ไม่ใช่ฝ่ายสหรัฐอเมริกา เช่น คิวบา เป็นต้น แต่ก็ทำไม่สำเร็จ สงครามเย็น