กำเนิดเทพอียิปต์

กำเนิดเทพอียิปต์ เริ่มต้นที่มาจากความเชื่อดั้งเดิม Lower Egypt ก่อนที่จะกลายเป็นความเชื่อใหม่ๆ

กำเนิดเทพอียิปต์ อ้างอิงจากตำนาน Heliopolis เขาได้กล่าวเอาไว้ว่า